Η παιδαγωγική της μαστορικής έχει κύριο σκοπό να διαποτίσει αυτή την κουλτούρα σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και δημοτικής εκπαίδευσης.
Το Matolaki έχει αναπτύξει ένα πολυσυλλεκτικό σύστημα παιδαγωγικής της μαστορικής και
διεξάγει δομημένα τακτικά ή έκτακτα εκπαιδευτικά προγράμματα για μικρούς μάστορες και μικρές μαστόρισσες. Ευρύτερη στόχευση των εργαστηρίων μαστορικής είναι η συνδρομή στην πνευματική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών.

Στην προσχολική αγωγή, τα εργαστήρια μαστορικής πλαισιώνουν τις αρχές της κατασκευής, της επισκευής, της συντήρησης και της αισθητικής των υλικών αγαθών, μέσα από το παιδαγωγικό παιχνίδι. Τα παιδιά πειραματίζονται και δοκιμάζουν τεχνικές με αληθινά εργαλεία.
Επιπλέον, με την βοήθεια της θεατροπαιδαγωγικής τα παιδιά εμπλουτίζουν την αντίληψη τους για τα επαγγέλματα των τεχνών και την κοινωνική τους σημασία.

Η δημιουργική αφήγηση (storytelling) αξιοποιείται τακτικά στα εργαστήρια ώστε τα παιδιά να διευρύνουν τις σχέσεις τους με το απτό και κοινωνικό περιβάλλον τους διαθεματικά και μη-γραμμικά, με υλικά ζητήματα από την καθημερινή ζωή αλλά και από τη φαντασία τους. 

Καθώς το εποπτικό υλικό της μαστορικής είναι σχεδιασμένο κατά τα πρότυπα της μοντεσσοριανής αγωγής, τα παιδιά καλλιεργούν την αυτονομία τους, αναπτύσσουν τη συγκέντρωσή τους και εξασκούν την επιμονή τους.

Αναγνωρίζοντας την συμβολή της ευρεσιτεχνίας και της εφευρετικότητας στην πορεία του ανθρώπινου είδους, στα εργαστήρια μαστορικής διατίθεται χώρος και χρόνος για δομημένο πειραματισμό. Τα παιδιά ψηλαφούν ποικίλα υλικά, γνωρίζουν και χειρίζονται τα κατάλληλα εργαλεία επεξεργασίας και πειραματίζονται με τις αντίστοιχες τεχνικές.
Φτάνουν έτσι στην αβίαστη βιωμένη γνώση, αυτό δηλαδή που ο παιδαγωγός Célestin Freinet ονόμασε “φυσική” μέθοδο μάθησης.

Στα εργαστήρια της μαστορικής τα παιδιά που φοιτούν στο δημοτικό συχνά εργάζονται και κάνουν κατασκευές με ξύλο.
H μαστορική Matolaki έχει ενσωματώσει δομικά στοιχεία της παιδαγωγικής ξυλουργικής Sloyd και τα προσαρμόζει στα μέτρα παιδιών που υπηρετεί. Στα εργαστήρια, τα παιδιά προσεγγίζουν βιωματικά γνωστικούς στόχους από το αναλυτικό πρόγραμμα (π.χ. γλώσσα, μαθηματικά), με χαρακτηριστικά integrated learing. 

Τα εργαστήρια υποστηρίζονται από παιδαγωγική ομάδα που αξιολογεί και επιμελείται την πορεία τους. Σχεδιάζει χειραπτικό υλικό και δραστηριοτήτες με βάση τις ηλικιακές ανάγκες ανάπτυξης και τα ατομικά χαρακτηριστικά των παιδιών.

Βασικοί μας συνεργάτες είναι τόσο οικογένειες και σύλλογοι όσο και φορείς προσχολικής αγωγής/δημοτικής εκπαίδευσης που πιστεύουν πως η μαστοροσύνη συμβάλλει στην προσωπική αυτονομία και στην κοινωνική βιωσιμότητα.
Σε ανθρώπους που απολαμβάνουν να κατασκευάζουν, να συντηρούν και να επισκευάζουν τον περιβάλλοντα χώρο τους αλλά και σε όσους ενστερνίζονται την αναγκαιότητα για πιο συνετή διαχείρηση των φυσικών πόρων, λιγότερη κατανάλωση και περισσότερη επανάχρηση.

Τα εργαστήρια μαστορικής διεξάγονται κυρίως σε σχολικούς χώρους. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε εδώ
︎

Matolaki © 2022